Η συγγραφέας κ. Βενετία Πιτσιλαδή Σούαρτ, ως ανταποκρίτρια τής εφημερίδας του Έγκυρου Ανταποκριτή από τη Γενεύη, παρουσιάζει τον «Σύλλογο Ελληνίδων Κυριών Γενεύης» και το φιλανθρωπικό του έργο. Ο «Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών Γενεύης» ιδρύθηκε το 1958 από μία μικρή ομάδα κυριών με σκοπό να στηρίξουν τους Έλληνες που ζούσαν ή ερχόταν για εγκατάσταση στη Γενεύη. Οι δραστηριότητες επεκτάθηκαν… Read More